Léčivé mandaly

Kalendáře

Již několik let vydáváme kalendář s mandalami a Vy máte tu možnost nahlédnout a porovnat změny našeho okolí i nás samotných.  V mandalách jsou zachyceny pocity, které ovlivňovaly naše chování. Vy tak máte možnost posoudit situace, které se staly a stanou. Tyto situace jsou dány pohybem planet, Slunce a hvězd, které se z našeho pohledu života zdají být věčností.

 Kalendáře odpradávna slouží k vnímání času a mapování stále se opakujících vesmírných cyklů. Posuďte s námi, na kolik vás ovlivňuje působení přírodních zákonů, které jsou zachyceny v mandalách. Mnoho diskutovaný rok 2012 skutečně přinesl změny ve vnímání našeho obyčejného života.